Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

De psychologie praktijk Ebbinge en Verschoor bestaat sinds 1997. De praktijk biedt diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met psychische klachten, ontwikkelings, leer- en gedragsproblemen.

Gespecialiseerd in:

  • Psychologische en neuropsychologische diagnostiek
  • Expertise onderzoek bij niet aangeboren hersenletsel
  • Ouder/kindbegeleiding en psycho-educatie bij complexe ontwikkelingsproblematiek
  • Steunende/structurerende begeleiding van volwassenen met ADHD.

Janny Ebbinge (1955) is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog-Specialist NIP tevens gespecialiseerd in de neuropsychologie. Big reg nr 79050055125, lid NIP en LVVP.

Ank Verschoor (1957) is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog-Specialist NIP tevens gespecialiseerd in de neuropsychologie. Daarnaast is zij als psycholoog en coördinator verbonden aan het team van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling. Big reg nr 39030929325, lid NIP en LVVP.

De praktijk werkt samen met diverse zelfstandig gevestigde (kinder)psychiaters, neurologen klinisch/GZ psychologen, psychotherapeuten, huisartsen, scholen en ziekenhuizen en GGZ instellingen.