Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u contact opnemen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.


Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon: 030-2364338
Website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
tel. 070-3405417
Website: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl