Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

De LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse PatiŽnten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector (WKCZ) - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon: 030-2364338
Website: www.lvvp.info

Klachtencommissie LVVP
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
tel. 070-3405417
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl