Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Tarieven

Kinderen en jeugd tot 18 jaar

De zorgverzekeraars vergoeden met ingang van 1 januari 2015 geen GGZ verrichtingen meer voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar. Vanaf 1 januari 2018 hebben Ebbinge en Verschoor een overeenkomst voor diverse zorgprofielen in segment B met de regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland*. Dat betekent dat de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar passend binnen een door ons gecontracteerd zorgprofiel rechtstreeks bij de gemeente wordt gedeclareerd als er een beschikking voor behandeling is afgegeven.

Wilt u de zorg niet door de gemeente laten vergoeden maar zelf betalen dan ontvangt u aan het eind van de behandeling of na een jaar een factuur. Facturatie gebeurt volgens de DBC-systematiek voor Specialistische GGZ. Dat houdt in dat zowel de directe als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg e.d.) gedeclareerd wordt volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) voor 2017.

* Hieronder vallen: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn, Ouder- Amstel, Beemster, Landsmeer Edam/Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

18 jaar en ouder

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars op één uitzondering na: Janny Ebbinge heeft een contract voor 2020 met Zilveren Kruis (inclusief De Friesland, Interpolis, FBTO en voor aanvullende verzekering Achmea).

Facturatie gebeurt volgens de DBC-systematiek voor Specialistische GGZ. Dat houdt in dat zowel de directe als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg e.d.) gedeclareerd wordt. U ontvangt aan het eind van uw behandeling of na een jaar een rekening. Daarbij worden de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) gehanteerd.

U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur. U kunt de factuur bij uw zorgverzekering indienen. Het percentage dat vergoed wordt is afhankelijk van uw polis en verzekering.