Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Tarieven

Kinderen en jeugd tot 18 jaar

Sinds 2015 wordt de GGZ voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar vergoed door de gemeente. Met ingang van 1 januari 2022 hebben Ebbinge en Verschoor een overeenkomst voor Enkelvoudige Specialistische Jeugd Hulp (ESJH) met de gemeente Amsterdam inclusief stadsgebied Weesp en de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Dat betekent dat de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar passend binnen een door ons gecontracteerd zorgprofiel rechtstreeks bij de gemeente wordt gedeclareerd als er een beschikking voor behandeling is afgegeven.

Wilt u de zorg niet door de gemeente laten vergoeden maar zelf betalen, dan ontvangt u een maandelijkse factuur.

Facturatie gebeurt dan volgens de door de gemeente Amsterdam gebruikte tarifering of volgens de tarieven die zijn vastgesteld in het zorgprestatiemodel door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) voor 2022.

(N.B. Tot onze spijt werd het ons voor het jaar 2022 onmogelijk gemaakt om ons contract met de gemeenten Amstelveen en Zaanstad-Waterland te verlengen.)

18 jaar en ouder

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars op één uitzondering na: Janny Ebbinge heeft een contract voor 2022 met Zilveren Kruis (inclusief De Friesland, Interpolis, FBTO en voor aanvullende verzekering Achmea). Bij deze verzekeringsmaatschappijen wordt de factuur rechtstreeks bij hen ingediend.

Facturatie gebeurt volgens de tarieven die zijn vastgesteld in het zorgprestatiemodel door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Als u niet verzekerd bent bij bovengenoemde maatschappijen, ontvangt u zelf de factuur. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur. U kunt de factuur bij uw zorgverzekering indienen. Het percentage dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw polis en verzekering.