Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Werkwijze bij verwijzing voor S-GGZ

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Intake, diagnostiek

Na de aanmelding, telefonische intake en na toewijzing door de gemeente, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Meestal volgt daarna een diagnostisch onderzoek dat afhankelijk van de hulpvraag gericht kan zijn op een evaluatie van de cognitieve/schoolleer ontwikkeling, inprenting en geheugen, de aandachtsregulatie en executieve functies, aspecten van het sociale contact en het emotionele gedrag en de persoonlijkheid.

De bevindingen en het verdere beleid worden in een adviesgesprek met u besproken. U ontvangt een rapportage over het verrichte onderzoek en advies. De conclusie van het onderzoek wordt met uw toestemming verstuurd naar de verwijzer (huisarts/specialist). In geval van behandeling wordt u gevraagd te tekenen voor het opgestelde behandelplan.

Het behandelplan

De psycholoog is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u/uw zoon/dochter aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling.

De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psycholoog mag u alleen informatie onthouden wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting

Bij de door de gemeente vergoede behandeltrajecten wordt u bij afsluiting gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens worden geanonimiseerd gebruikt door de gemeente om de resultaten en de tevredenheid over de behandeling te monitoren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.