Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Indicaties voor verwijzing/aanmelding

Aanwijzingen voor:

  • aandachtsregulatie en executieve functiestoornissen (AD(H)D)
  • complexe leerstoornissen (o.a. lezen/spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie))
  • stoornissen in het sociale contact (ASS)
  • angst- en stemmingsproblematiek
  • gedragsstoornissen
  • ontwikkelings-/leerproblemen bij cognitieve beperkingen en bij hoogbegaafdheid